W tym kraju wszystko jest ściśle tajne, nie ma książek telefonicznych,

nie ma spisów lokatorów w blokach, w firmie też wszystko tajne.

Widocznie ta paranoja udzieliła mi się bo też utajniłem informacje o sobie.