O mnie

Dr hab. Dorota Mozyrska pracuje na stanowisku profesora PB (profesora uczelni) na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Jest pracownikiem Katedry Matematyki. W latach 2012- X.2019 r. pełniła rolę Prodziekana ds. Promocji i Współpracy Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Od X. 2019 r. jest Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Informatyki ds rozwoju i Współpracy. 

Studia wyższe ukończyła w 1992 r. jako absolwent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, kierunku matematyka. Temat pracy magisterskiej: "Twierdzenia o punktach stałych"-promotor dr Michał Kozak. Doktorat nauk matematycznych nadany w 2002 r. przez Radę Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Temat rozprawy: "Lokalna obserwowalność nieskończenie wymiarowych skończenie określonych układów sterowania z wyjściem"-promotor prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz. Habilitacja z nauk technicznych: automatyka i robotyka, Wydział Elektroniki i Nauk Informacyjnych: wrzesień 2014 r.

Zainteresowania naukowe: matematyczna teoria sterowania, rachunek różniczkowy i różnicowy niecałkowitego rzędu, modelowanie matematyczne, układy dynamiczne na skalach czasowych.

Nr Orchid: http://orcid.org/0000-0002-0664-4574

Dr hab.  Dorota Mozyrska prowadziła lub prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: matematyczna teoria sterowania, matematyka, podstawy matematyki, zastosowania matematyki w inżynierii środowiska, algebra liniowa, równania różniczkowe, analiza matematyczna, statystyka matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa, ekonometria, badania operacyjne, wybrane metody matematyczne w data science, kursy angielskojęzyczne w ramach programu Erasmus oraz jako profesor wizytujący w African University of Science and Technology: mathematical statistics, advanced linear algebra, differential equations with Matlab, fractional calculus.

Należy do stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki oraz International Society of Difference Equations.