Publikacje

Submitted
Ewa, GIREJKO, i MOZYRSKA Dorota. „Cone Solutions Of Multi-Order Fractional Difference Systems”. (Submitted): n. pag. Print.
Ewa, GIREJKO, MOZYRSKA Dorota, i WYRWAS Małgorzata. „Cone Solutions To Systems With Generalized Fractional Differential Operators : [Ref.]”. Białystok} year = {2012} edition = { konferencja 5th Podlasie conference on mathematics, Białystok, June 25-28, 2012, Submitted. Print.
Dorota, MOZYRSKA, i PAWŁUSZEWICZ Ewa. „Controllability Of H-Difference Linear Control Systems With Two Fractional Orders”. (Submitted): n. pag. Print.
Dorota, MOZYRSKA, i PAWŁUSZEWICZ Ewa. „Fractional Discrete-Time Linear Control Systems With Initialisation”. (Submitted): n. pag. Print.
Dorota, MOZYRSKA, GIREJKO Ewa, i WYRWAS Małgorzata. „Fractional Nonlinear Systems With Sequential Operators”. (Submitted): n. pag. Print.
Dorota, MOZYRSKA, i PAWŁUSZEWICZ Ewa. „Local Controllability Of Nonlinear Discrete-Time Fractional Order Systems”. (Submitted): n. pag. Print.
Małgorzata, WYRWAS, MOZYRSKA Dorota, i GIREJKO Ewa. „On Solutions To Fractional Discrete Systems With Sequential H-Differences”. (Submitted): n. pag. Print.
Dorota, MOZYRSKA, WYRWAS Małgorzata, i FRYC Irena. „Wyznaczanie Parametrów Kolorymetrycznych Leda W Pełnym Zakresie Temperatur Pracy”. (Submitted): n. pag. Print.
2013
Dorota, MOZYRSKA, GIREJKO Ewa, i WYRWAS Małgorzata. „Comparison Of H-Difference Fractional Operators: [Rozdz.]”. (2013): n. pag. Print.
Ewa, PAWŁUSZEWICZ, i MOZYRSKA Dorota. „Constrained Controllability Of H-Difference Linear Systems With Two Fractional Orders : [Rozdz.]”. (2013): n. pag. Print.
Dorota, MOZYRSKA, i GIREJKO Ewa. „Overview Of The Fractional H-Difference Operators : [Rozdz.]”. (2013): n. pag. Print.
Ewa, PAWŁUSZEWICZ, i MOZYRSKA Dorota. „Remarks On Observability Of H-Difference Linear Control Systems With Two Fractional Orders : [Ref.]”. 14201326272009. wyd. Rytro, 2013. Print.
Ewa, GIREJKO, MOZYRSKA Dorota, i WYRWAS Małgorzata. „Solutions Of Systems With Two-Terms Fractional Difference Operator [Rozdz.]”. (2013): n. pag. Print.
Małgorzata, WYRWAS, et al.Stability Of Fractional Difference Systems With Two Orders : [Rozdz.]”. (2013): n. pag. Print.
Ewa, PAWŁUSZEWICZ, i MOZYRSKA Dorota. „Two Types Of Controllability Of H-Difference Linear Systems With Two Fractional Orders : [Ref.]”. 18201326292013. wyd. Międzyzdroje, 2013. Print.
2012
Dorota, MOZYRSKA, GIREJKO Ewa, i WYRWAS Małgorzata. „The Choleski Decomposition And Its Applications For Econometrics : [Ref.]”. 525282012. wyd. Białystok, 2012. Print.
Dorota, MOZYRSKA. „Cone Solutions Of Multi-Order Fractional Difference Systems : [Ref.]”. 23262012. wyd. Errachidia, 2012. Print.
Dorota, MOZYRSKA, i GIREJKO Ewa. „Cone Solutions Of Multi-Order Fractional Difference Systems : [Ref.]”. 5201214172012. wyd. 2012. Print.
Ewa, GIREJKO, MOZYRSKA Dorota, i WYRWAS Małgorzata. „Cone Solutions To Szstems With Generaliyed Fractional Differential Operations : [Ref.]”. 525282012. wyd. Białystok, 2012. Print.
Dorota, MOZYRSKA, i PAWŁUSZEWICZ Ewa. „Controllability Of H-Difference Linear Control Systems With Two Fractional Orders : [Ref.]”. 13201228312012. wyd. Podbanské, 2012. Print.
Dorota, MOZYRSKA. „Difference Fractional Linear Initial Value Problems : [Ref.]”. 201219252012. wyd. Kos, 2012. Print.
Dorota, MOZYRSKA, GIREJKO Ewa, i WYRWAS Małgorzata. „Konferencja 5Th Podlasie Conference On Mathematics, Białystok, June 25-28, 2012”. (2012): n. pag. Print.
Ewa, GIREJKO, i MOZYRSKA Dorota. „Positivity Of Fractional Discrete Systems With Sequential H-Differences : [Ref.]”. (2012): n. pag. Print.
Dorota, MOZYRSKA, i GIREJKO Ewa. „Semi-Linear Fractional Systems With Caputo Type Multi-Step Differences : [Ref.]”. 5201214172012. wyd. 2012. Print.
0
Małgorzata, WYRWAS, GIREJKO Ewa, i MOZYRSKA Dorota} {Stability Caputo = title of discrete fractional-order nonlinear systems with the nabla difference: [ref.]. Grenoble. Print.