W Katedrze Matematyki pracuje 15 nauczycieli akademickich, w tym 2 profesorów tytularnych i 12 doktorów. Katedra wspiera dydaktycznie oba wydziałowe kierunki – informatykę i matematykę oraz prowadzi zajęcia z matematyki na większości kierunków na innych wydziałach. Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry obejmują wiele dziedzin współczesnej matematyki stosowanej, w szczególności matematyczną teorię sterowania (układy na skalach czasowych, układy z pochodnymi niecałkowitego rzędu, obserwowalność, układy dodatnie, układy z opóźnieniem, układy różniczkowo-algebraiczne), rachunek wariacyjny i optymalizację, równania i inkluzje różniczkowe, analizę niegładką (multifunkcje, uogólnione pochodne), modele matematyczne w biologii i w ekonomii.

 

Oferta dydaktyczna Katedry Matematyki obejmuje analizę matematyczną, równania różniczkowe, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną, algebrę abstrakcyjną i liniową, badania operacyjne, matematykę finansową, matematyczną teorię sterowania, zbiory rozmyte, optymalizację i programowanie liniowe.

 

 

Pracownicy Katedry Matematyki są członkami Centrum Popularyzacji Matematyki "Signum", w ramach którego prowadzą wykłady popularyzujące matematykę oraz biorą udział w festiwalach nauki, prowadząc imprezy związane z matematyką.