O mnie

Krzysztof Ostrowski ukończył studia magisterskie z informatyki w specjalności "Inżynieria Oprogramowania". Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują trudno rozwiązywalne problemy grafowe oraz sztuczną inteligencję. W 2016 uzyskał stopień doktora - tytuł rozprawy "Metody dla problemu komiwojażera z profitami i ograniczeniami dla sieci o wagach zmiennych w czasie". Działalność dydaktyczna Krzysztofa Ostrowskiego koncentruje się głównie na przedmiocie "Algorytmy i struktury danych", był on też laureatem oraz współautorem zadań w konkursach programistycznych. Prywatnie interesuje się też naukami geograficznymi i fizycznymi: szczególnie meteorologią i astronomią. Ponadto, miłośnik gór.