Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej; obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk technicznych, specjalność Informatyka. Zainteresowania badawczo-naukowe obejmują m.in. zastosowania transformaty falkowej i morfologii matematycznej w przetwarzaniu jednowymiarowych sygnałów biomedycznych. Prace badawcze skupiają się wokół przetwarzania sygnału EKG. 

Prowadzi zajęcia związane z projektowaniem architektur systemów informatycznych oraz implementacją aplikacji internetowych i rozwiązań mobilnych – w tym w szczególności RIA. Specjalizuje się w tematyce projektowania architektury i integracji rozwiązań informatycznych – zarówno oprogramowania, jak i infrastruktury - z wykorzystaniem paradygmatu SOA oraz zgodnych z założeniami architektury korporacyjnej i ram TOGAF. 

Doświadczenie praktyczne zdobył w firmie Sygnity (dawniej ComputreLand). Na początku w zakresie analizy i projektowania dużych systemów ICT, tworzonych jako dedykowane rozwiązania pod konkretne zamówienie klientów administracji centralnej i samorządowej, później jako architekt. Brał udział w procesie przygotowywania koncepcji realizacji systemów (ofertowanie) jak i potem na etapie ich realizacji, m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych (system HRMS), Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Pożarnej, Ministerstwa Zdrowie, Ministerstwa Finansów.