O mnie

Piotr Grzeszczuk ukończył studia magisterskie w zakresie matematyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1982. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na stanowisku asystenta. W roku 1986 otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla młodych matematyków. W roku 1988 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską p.t. Kratowe wymiary pierścieni i modułów na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym samym Wydziale w roku 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego z matematyki za rozprawę p.t. Różniczkowania algebr i ich niezmienniki. Od roku 2001 pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Współpracuje z różnymi ośrodkami matematycznymi na świecie, głównie w USA i Francji. Od ponad 20 lat jest częstym gościem DePaul University w Chicago. W roku 2013 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Interesuje się teorią pierścieni nieprzemiennych, a w tym głównie nieprzemienną algebrą różniczkową.