Dydaktyka

INF2ATS Zasady i praktyka projektowania, implementacji i testowania systemów informatycznych

Semester: 

Spring

Offered: 

2016

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej inżynieryjnych pryncypiów projektowania i testowania systemów programowych. Studenci stosuja poznane pryncypia w grupowym projekcie w którym implementują system programowy (powyżej 10K rozkazów C++) stosując iteracyjny „agile” proces rozwoju programów.